Sismik Yorum ve Prospekt Olusturma

Yer altı kesitinin çıkarılması, yeraltındaki katmanların durumlarının saptanması, herhangi bir kuyudan elde edilmiş bulguların yanal değişimlerinin saptanması, yer altının haritalanması ve açılacak kuyuların yerlerinin saptanması için kullanılan en yaygın yöntemdir. Buna ek olarak, sismik yöntemler, barajların ve yolların yapımında temel kaya derinliğinin belirlenmesinde, kömür tabakalarının yayılımını, jeotermal çalışmalarda yer altı jeolojik yapısının doğruya yakın belirlenmesi ve sondaj noktalarının tespiti amacıyla kullanılır ve ağır minerallerin biriktiği gömülü kanalların yerinin saptanmasında da kullanılırlar. Ayrıca, rezervuar yapılarının belirlenmesi ve sondaj noktalarının tespitinde oldukça kullanışlıdır. Sıcak su dolaşım sistemi, bilindiği gibi yer altı fay sistemi ve tektonik yapıyla ilintilidir. Yeraltındaki gömülü fay sistemlerini en iyi ortaya koyan ve çözünürlüğü yüksek olan yöntem ise sismik yansıma yöntemidir.

Copyright © 2014 Kros Jeofizik Mühendislik Danısmanlık Gıda Tarım Turızm Ve Dış Ticaret A.Ş.