P ve S Ölçümleri

Sismik yöntemin bir dalı olan kırılma çalışmasını içermektedir. P ve S jeofonları kullanılarak ölçüm alınan profil boyunca yeraltının fiziksel parametrelerini belirmede kullanılmaktadır. Sahada ölçümlerin alınmasından sonra, P ve S hızları kullanılarak zeminin dayanım parametreleri elde edilir.

Copyright © 2014 Kros Jeofizik Mühendislik Danısmanlık Gıda Tarım Turızm Ve Dış Ticaret A.Ş.