2B Yüksek Ayrımlı Sismik Veri Toplama

Sismik yöntem, jeolojik sorunları yüksek doğruluk, yüksek ayrımlı ve hedef derinliğinin tespitinde diğer yöntemlere göre doğru sonuç verir. Yansımalı sismik, petrol/doğalgaz aramalarında etkin olarak kullanılmaktadır. Sismik yöntem, sismoloji (deprem bilim)’nin aksine kontrollü ve yapay kaynak kullanılmakta ve dalga yayınımı prensibi ile Sismoloji arzın merkezi incelemekte iken, yansımalı ve kırılma sismiği yeryüzünün küçük parçalarını inceleme olanağı sağlamaktadır.

Yer altı kesitinin çıkarılması, yeraltındaki katmanların durumlarının saptanması, herhangi bir kuyudan elde edilmiş bulguların yanal değişimlerinin saptanması, yer altının haritalanması ve açılacak kuyuların yerlerinin saptanması için kullanılan en yaygın yöntemdir. Buna ek olarak, sismik yöntemler, barajların ve yolların yapımında temel kaya derinliğinin belirlenmesinde, kömür tabakalarının yayılımını ve ağır minerallerin biriktiği gömülü kanalların yerinin saptanmasında da kullanılırlar.

Copyright © 2014 Kros Jeofizik Mühendislik Danısmanlık Gıda Tarım Turızm Ve Dış Ticaret A.Ş.