Ekipman Listesi

Geometics Geode kayıt sistemi

24 bit 24 kanallı sismik kayıtçı

4.5 Hz P jeofonu, 14 Hz P ve 14 Hz S jeofon

RVA-1 Rezistivte ölçüm cihazı

Wenner, Düşey Elektrik Sondajı ve IP

Yazılımlar

OMNI Sismik Tasarım ve Modelleme Yazlımı

VISTA 2B ve 3B Veri İşlem Yazılımı

WinSeis

MESA Sismik Tasarım ve Modelleme Yazlımı

SMT Kingdom Suite Yorum Sistemi

SeisImager Yazılımı

Seismodule Controller Yazılımı

ARC GIS

GLOBAL MAPPER

ROCK WORKS

IPI2win

Res2Dinv

Copyright © 2014 Kros Jeofizik Mühendislik Danısmanlık Gıda Tarım Turızm Ve Dış Ticaret A.Ş.